Liubov Kak Son KG #1 + 0 Liubov Kak Son Ulukmanapo Liubov Kak Son
 • #3 monate auf in der Musikchart
 • #1 war vor monat.
 • #1 ist die Spitzenposition
 • Ketding UZ #2 + 1 Ketding Mavluda Asalxo'jayeva Ketding
 • #4 monate auf in der Musikchart
 • #3 war vor monat.
 • #1 ist die Spitzenposition
 • Ashygym KG #3 + 3 Ashygym Erlan Andashev Ashygym
 • #25 monate auf in der Musikchart
 • #6 war vor monat.
 • #1 ist die Spitzenposition
 • Өmүr KG #4 + 0 Өmүr Nurlan Nasip Өmүr
 • #4 monate auf in der Musikchart
 • #4 war vor monat.
 • #1 ist die Spitzenposition
 • Seni Menen KG #5 + 2 Seni Menen Mirbek Atabekov Seni Menen
 • #3 monate auf in der Musikchart
 • #7 war vor monat.
 • #5 ist die Spitzenposition
 • Zhalgyzdyk KG #6 + 7 Zhalgyzdyk Alinur Berdibekov Zhalgyzdyk
 • #51 monate auf in der Musikchart
 • #13 war vor monat.
 • #3 ist die Spitzenposition
 • Miledi KG #7 -2 Miledi Ulukmanapo Miledi
 • #7 monate auf in der Musikchart
 • #5 war vor monat.
 • #1 ist die Spitzenposition
 • Kechki Bishkek KG #8 + 0 Kechki Bishkek Mirbek Atabekov Kechki Bishkek
 • #3 monate auf in der Musikchart
 • #8 war vor monat.
 • #8 ist die Spitzenposition
 • Arman KG #9 + 3 Arman Nurila Arman
 • #2 monate auf in der Musikchart
 • #12 war vor monat.
 • #9 ist die Spitzenposition
 • Zhүrөktө Sensin Zhanym KG #10 -1 Zhүrөktө Sensin Zhanym Mirbek Atabekov Zhүrөktө Sensin Zhanym
 • #3 monate auf in der Musikchart
 • #9 war vor monat.
 • #9 ist die Spitzenposition
 • Kereksiң KG #11 + 0 Kereksiң Nurlan Nasip Kereksiң
 • #10 monate auf in der Musikchart
 • #11 war vor monat.
 • #1 ist die Spitzenposition
 • Suibos Boldum KG #12 + 5 Suibos Boldum Erlan Andashev Suibos Boldum
 • #47 monate auf in der Musikchart
 • #17 war vor monat.
 • #1 ist die Spitzenposition
 • Men Saga Zhakpai Koidum KG #13 + 3 Men Saga Zhakpai Koidum Nurlan Nasip Men Saga Zhakpai Koidum
 • #13 monate auf in der Musikchart
 • #16 war vor monat.
 • #1 ist die Spitzenposition
 • Esindebi? KG #14 + 5 Esindebi? Altynai Asanbekova Esindebi?
 • #32 monate auf in der Musikchart
 • #19 war vor monat.
 • #5 ist die Spitzenposition
 • Kyyalbaimyn KG #15 + 0 Kyyalbaimyn Kenesh Tobu Kyyalbaimyn
 • #5 monate auf in der Musikchart
 • #15 war vor monat.
 • #5 ist die Spitzenposition
 • Balalygym Sagyndym KG #16 + 2 Balalygym Sagyndym Muradil Daniyarov Balalygym Sagyndym
 • #3 monate auf in der Musikchart
 • #18 war vor monat.
 • #7 ist die Spitzenposition
 • Liubov Kak Son KG #17 -7 Liubov Kak Son Ulukmanapo Liubov Kak Son
 • #3 monate auf in der Musikchart
 • #10 war vor monat.
 • #6 ist die Spitzenposition
 • Zhalgyzym KG #18 + 7 Zhalgyzym Ilyaz Abdyrazakov & Aiturgan Ermekova Zhalgyzym
 • #11 monate auf in der Musikchart
 • #25 war vor monat.
 • #5 ist die Spitzenposition
 • Sagynam KG #19 + 8 Sagynam Kanykei & Gulzhigit Satybekov Sagynam
 • #21 monate auf in der Musikchart
 • #27 war vor monat.
 • #2 ist die Spitzenposition
 • Өmүrgө Kelesiң KG #20 + 9 Өmүrgө Kelesiң Gulzhigit Satybekov Өmүrgө Kelesiң
 • #8 monate auf in der Musikchart
 • #29 war vor monat.
 • #5 ist die Spitzenposition