Makhabat Zhok Debe KG #1 + 0 Makhabat Zhok Debe Nurila Makhabat Zhok Debe
 • #4 monate auf in der Musikchart
 • #1 war vor monat.
 • #1 ist die Spitzenposition
 • Makhabat Zhok Debe KG #2 + 0 Makhabat Zhok Debe Nurila Makhabat Zhok Debe
 • #2 monate auf in der Musikchart
 • #2 war vor monat.
 • #2 ist die Spitzenposition
 • Saga Taaryngansyimyn KG #3 + 0 Saga Taaryngansyimyn Aigerim Eshim Saga Taaryngansyimyn
 • #2 monate auf in der Musikchart
 • #3 war vor monat.
 • #3 ist die Spitzenposition
 • Ketding UZ #4 + 1 Ketding Mavluda Asalxo'jayeva Ketding
 • #7 monate auf in der Musikchart
 • #5 war vor monat.
 • #1 ist die Spitzenposition
 • Liubov Kak Son KG #5 -1 Liubov Kak Son Ulukmanapo Liubov Kak Son
 • #6 monate auf in der Musikchart
 • #4 war vor monat.
 • #1 ist die Spitzenposition
 • Ashygym KG #6 + 2 Ashygym Erlan Andashev Ashygym
 • #28 monate auf in der Musikchart
 • #8 war vor monat.
 • #1 ist die Spitzenposition
 • Kechki Bishkek KG #7 -1 Kechki Bishkek Mirbek Atabekov Kechki Bishkek
 • #6 monate auf in der Musikchart
 • #6 war vor monat.
 • #6 ist die Spitzenposition
 • Өmүr KG #8 -1 Өmүr Nurlan Nasip Өmүr
 • #7 monate auf in der Musikchart
 • #7 war vor monat.
 • #1 ist die Spitzenposition
 • Seni Menen KG #9 + 0 Seni Menen Mirbek Atabekov Seni Menen
 • #6 monate auf in der Musikchart
 • #9 war vor monat.
 • #5 ist die Spitzenposition
 • Kereksiң KG #10 + 2 Kereksiң Nurlan Nasip Kereksiң
 • #13 monate auf in der Musikchart
 • #12 war vor monat.
 • #1 ist die Spitzenposition
 • Zhalgyzdyk KG #11 + 10 Zhalgyzdyk Alinur Berdibekov Zhalgyzdyk
 • #54 monate auf in der Musikchart
 • #21 war vor monat.
 • #3 ist die Spitzenposition
 • Zhүrөktө Sensin Zhanym KG #12 -2 Zhүrөktө Sensin Zhanym Mirbek Atabekov Zhүrөktө Sensin Zhanym
 • #6 monate auf in der Musikchart
 • #10 war vor monat.
 • #8 ist die Spitzenposition
 • Ushundai KG #13 + Ushundai Gulzhigit Satybekov Ushundai
 • #1 monate auf in der Musikchart
 • -
 • #13 ist die Spitzenposition
 • Miledi KG #14 + 1 Miledi Ulukmanapo Miledi
 • #10 monate auf in der Musikchart
 • #15 war vor monat.
 • #1 ist die Spitzenposition
 • Men Saga Zhakpai Koidum KG #15 -2 Men Saga Zhakpai Koidum Nurlan Nasip Men Saga Zhakpai Koidum
 • #16 monate auf in der Musikchart
 • #13 war vor monat.
 • #1 ist die Spitzenposition
 • Balalygym Sagyndym KG #16 + 1 Balalygym Sagyndym Muradil Daniyarov Balalygym Sagyndym
 • #6 monate auf in der Musikchart
 • #17 war vor monat.
 • #7 ist die Spitzenposition
 • Kyyalbaimyn KG #17 -6 Kyyalbaimyn Kenesh Tobu Kyyalbaimyn
 • #8 monate auf in der Musikchart
 • #11 war vor monat.
 • #5 ist die Spitzenposition
 • Al-Ayal KG #18 + 0 Al-Ayal Aizhamal Kabylova Al-Ayal
 • #19 monate auf in der Musikchart
 • #18 war vor monat.
 • #10 ist die Spitzenposition
 • Zhalgyzym KG #19 + 5 Zhalgyzym Ilyaz Abdyrazakov & Aiturgan Ermekova Zhalgyzym
 • #14 monate auf in der Musikchart
 • #24 war vor monat.
 • #5 ist die Spitzenposition
 • Boz Torgoium KG #20 + 3 Boz Torgoium Ulan Mukash Boz Torgoium
 • #34 monate auf in der Musikchart
 • #23 war vor monat.
 • #6 ist die Spitzenposition